ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A MEMBRILOR FILIALEI CECCAR SĂLAJ

I. În ziua de 04 aprilie 2023, ora 10 00, va avea loc Adunarea generală extraordinară a membrilor Filialei Sălaj a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, în sistem online, condusă de la sediul Filialei din Zalău, strada Maxim Gorki, nr.31/A, cu următoarea ordine de zi:

  1. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea membrilor din Consiliului filialei;

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la art. 34 alin. (2) din OG nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi cu modificările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 10 30, în același format și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit prevederilor art. 34 alin.(3) din OG nr.65/1994.

Leave your comment