ANAF: Modelul și conținutul formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară, în consultare publică

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare publică, un proiectul de Ordin privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară. Inițiatorii precizează, în Referatul de aprobare a actului normativ, faptul că, potrivit prevederilor Titlului VI Cap. V art. 149 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care, ca urmare a verificării documentare, organul fiscal constată diferențe față de creanțele fiscale, veniturile sau bunurile impozabile și/sau informațiile în legătură cu acestea declarate de contribuabil/plătitor, acesta înștiințează contribuabilul/plătitorul despre constatările efectuate, solicită documentele pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le prezinte în vederea clarificării situației fiscale. În baza acestor reglementări, dacă în termenul de 30 zile de la comunicarea înștiințării sau dacă documentele prezentate nu sunt suficiente pentru clarificarea situației fiscale, organul fiscal stabilește diferențele de creanțe fiscale datorate prin emiterea unei decizii de impunere sau dispune măsurile necesare respectării prevederilor legale, după caz.

În acest context, a fost elaborat noul proiect de ordin, pentru implementarea și aplicarea, într-un mod unitar, a prevederilor legale privind efectuarea acțiunii de verificare documentară.

Documentele elaborate ce vor fi utilizate în acțiunea de verificare documentară, împreună cu instrucțiunile de completare și caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare, sunt prezentate în anexele proiectului de ordin, astfel: a) Solicitare de documente/informații; b) Invitația pentru audiere; c) Dispoziția de măsuri ca urmare verificării documentare; d) Decizia de impunere privind obligațiile fiscale principale ca urmare a verificării documentare.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment