Completări la Procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante

Prin Ordinul nr. 1.113/2022 al ministrului Finanțelor, publicat în Monitorul Oficial nr. 483 din 16 mai 2022, au fost aduse o serie de completări Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante, aprobată prin OMFP nr. 2.810/2019.

Prin noul act normativ este clarificată modalitatea de acordare a restructurării obligațiilor bugetare, în cazul debitorilor care corectează taxa pe valoarea adaugată de plată aferentă unor perioade fiscale anterioare datei de 31 decembrie 2020 pe rândurile de regularizări ale unui decont de TVA depus după data de 1 ianuarie 2021, în sensul că, în scopul stabilirii obligațiilor de plată accesorii ce pot face obiectul restructurării, debitorii trebuie să detalieze în planul de restructurare informațiile cu privire la taxa pe valoarea adăugată înscrisă pe rândul de regularizare, cu precizarea perioadei fiscale, a scadenței, precum și a sumei aferente.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Leave your comment