Conducerea filialei

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00, în original.

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00 în original.

Consiliul filialei

Preşedinte Vicepreşedinţi Membri titulari Membri supleanţi
GUIA SANDA EVA Pop Corina Emilia
Damșa Mirela

Biroul permanent

Președinte Vicepreședinte
GUIA SANDA EVA Pop Corina Emilia

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
GHIREAN NICOLAE MARINEL ALBERT PAUL ANDREI DĂRĂBAN ADELINA ANA
NEAG IOAN GAVRILUT ALINA GABRIELA
loc vacant MERCEA IOAN FLORIN
SABĂU GABRIELA

Comisia de cenzori

TOPAI MARIUS

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
GUIA SANDA EVA loc vacant
PRUNE-JULA IOANA VERONICA
NEAG IOAN
TOPAI MARIUS
HAS CRISTINA

Conducerea executivă

DIRECTOR EXECUTIV ȘEF BIROU ADMINISTRATIV
BREBAN LUDOVICA ILIEȘ GEANINA NICOLETA

Auditor

Auditor de calitate
RUS MARIA