Au fost stabilite subcriteriile de risc dezvoltate din criteriile generale prevăzute de art. 7 alin. (7) din Codul de procedură fiscală

În Monitorul Oficial nr. 1112 din 17 noiembrie 2022 a fost publicat OPANAF nr. 2.017/2022 privind aprobarea subcriteriilor de risc dezvoltate din criteriile generale prevăzute de art. 7 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Dezvoltarea subcriteriilor de risc se realizează prin raportare la riscurile de neconformare în ceea ce privește îndeplinirea de către contribuabil/plătitor a obligațiilor prevăzute de legislația fiscală, asociate celor patru criterii generale, respectiv: a) Riscurile privind înregistrarea fiscală; b) Riscurile privind depunerea declarațiilor fiscale; c) Riscurile privind nivelul de declarare; d) Riscurile privind realizarea obligațiilor de plată către bugetul general consolidat și către alți creditori.

Riscurile privind înregistrarea fiscală vizează aspecte legate de neconformarea contribuabililor, indiferent de forma juridică, din perspectiva respectării obligațiilor de înregistrare fiscală. Riscurile privind depunerea declarațiilor fiscale vizează aspecte legate de neconformarea contribuabililor, din perspectiva respectării obligațiilor de depunere, cu date complete și la termen, a declarațiilor fiscale. Riscurile privind nivelul de declarare vizează aspecte legate de neconformarea contribuabililor, din perspectiva corectitudinii, coerenței, concordanței cotei și cuantumului impozitelor, taxelor și contribuțiilor declarate în declarațiile fiscale și în alte formulare prevăzute de lege depuse de contribuabili. Riscurile privind realizarea obligațiilor de plată către bugetul general consolidat și către alți creditori vizează aspecte legate de neconformarea contribuabililor, din perspectiva îndeplinirii obligațiilor de plată față de bugetul general consolidat și față de terți, precum și aspecte legate de solvabilitatea și bonitatea acestora.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment