IMPORTANT!!! Anunț vot pentru membri – Alegeri 2024

Stimate colege /colegi

În zilele de 11 și 12 martie 2024 , între orele 10 00 – 18 00 , la sediul Filialei CECCAR Sălaj , din Zalău , str. Maxim Gorki nr. 31A , vă invităm la vot , pentru alegerea Comisiei de disciplina de pe langa Consiliul Filialei Sălaj .

La vot vor participa membri activi ai filialei înscriși în Tabloul Corpului și care și-au îndeplinit toate obligațiile profesionale față de Corp, și-au achitat integral cotizațiile profesionale la termenul scadent și au depus raportul de activitate pentru anii precedenți până la data de 28 februarie a anului curent.

Leave your comment