MMSS a publicat proiectul modelului-cadru al contractului individual de muncă

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) a lansat în consultare publică proiectul de Ordin pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă. Contractul individual de muncă încheiat între angajator și salariat va cuprinde în mod obligatoriu elementele prevăzute în modelul-cadru, printre care:  părțile contractului;  obiectul contractului;  durata contractului (nedeterminată/determinată);  perioada de probă;  locul de muncă;  felul muncii (funcția/ocupația conform COR);  durata timpului de muncă și repartizarea acestuia;  durata concediului anual de odihnă;  salariul;  atribuțiile postului;  criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului;  condițiile de muncă (normale/vătămătoare/deosebite/speciale de muncă/ deosebit de periculoase);  drepturile și obligațiile părților privind securitatea și sănătatea în muncă;  drepturi și obligații generale ale părților.

Prin negociere între părți, contractul individual de muncă poate cuprinde și clauze specifice, potrivit legii.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment