Noi prevederi privind scutirea de la plata impozitului pe venit pentru persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat

CECCAR Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

În Monitorul Oficial nr. 588 din 6 iulie 2020 a fost publicată Legea nr. 104/2020 pentru completarea art. 60 pct. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Actul normativ conține un articol unic ce prevede următoarele:

Sunt scutite de la plata impozitului pe venit persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din transmiterea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlu de moștenire, prevăzute la art. 111 din Codul fiscal (venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal), indiferent de momentul dezbaterii succesiunii.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment