Material-suport la Standardele IFRS referitor la efectele aspectelor legate de climă asupra situațiilor financiare, disponibil în limba română

Schimbările climatice reprezintă un subiect de care investitorii și alte părți interesate privind IFRS sunt din ce în ce mai preocupați din cauza efectului potențial al acestora asupra modelelor de afaceri, fluxurilor de trezorerie, poziției financiare și performanței financiare ale companiilor. Majoritatea domeniilor au fost, sau este probabil să fie, afectate de schimbările climatice și de eforturile de a gestiona impactul lor. Cu toate acestea, unele companii, domenii și activități vor fi afectate mai mult decât altele.

Standardele IFRS nu se referă în mod explicit la aspectele legate de climă. Totuși, companiile trebuie să ia în considerare aspectele legate de climă în aplicarea standardelor IFRS atunci când efectul acestora este semnificativ în contextul situațiilor financiare per ansamblu. Măsura în care informațiile legate de climă sunt evaluate corect și introduse în procesul decizional din cadrul unei companii se va reflecta în raționamentele și estimările realizate de conducere, precum și în deciziile adoptate de investitori cu privire la aceasta.

Fundația IFRS a elaborat documentul Efectele aspectelor legate de climă asupra situațiilor financiare pentru a veni în sprijinul celor care aplică Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS-uri), oferind exemple de situații în care standardele IFRS pot impune companiilor să ia în considerare efectele aspectelor legate de climă la aplicarea principiilor stabilite prin standarde. Publicația nu adaugă noi dispoziții și nu aduce modificări dispozițiilor existente din standarde.

Documentul a fost elaborat ca urmare a cererilor exprimate de părțile interesate cu privire la informații suplimentare pe acest subiect.

Traducerea în limba română a documentului poate fi consultată pe site-ul nostru, secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Alte documente de interes.

Leave your comment