MF propune tratamentul contabil aplicabil sumelor capitalizate conform prevederilor art. III din OUG nr. 119/2022

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat în transparență decizională proiectul de ordin privind aprobarea Precizărilor contabile în aplicarea prevederilor art. III din OUG nr. 119/2022. Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că, potrivit art. III din OUG nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, pentru operatorii economici titulari de licență, prestatori ai serviciilor de transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale, costurile suplimentare cu achiziția de energie electrică și gaze naturale, realizate în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 august 2023, în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic și, respectiv, consumului tehnologic, față de costurile incluse în tarifele reglementate, se capitalizează trimestrial, activele rezultate în urma capitalizării amortizându-se pe o perioadă de 5 ani de la data capitalizării.

Prin proiectul de ordin se propune stabilirea tratamentului contabil aplicabil sumelor capitalizate conform prevederilor art. III din OUG nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei.

Astfel, se propune ca sumele capitalizate în condițiile ordonanței menționate să fie recunoscute pe seama imobilizărilor necorporale (articol contabil 208 „Alte imobilizări necorporale”/analitic distinct = 721 „Venituri din producția de imobilizări necorporale”). Recunoașterea sumelor respective urmează a se efectua pentru fiecare perioadă supusă analizei, după cum urmează: a) la data de 30 septembrie 2022, pentru sumele corespunzătoare perioadei 1 ianuarie 2022 – 30 septembrie 2022; b) la data de 31 decembrie 2022, pentru sumele corespunzătoare perioadei 1 octombrie 2022 – 31 decembrie 2022; c) la data de 31 martie 2023, pentru sumele corespunzătoare perioadei 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2023; d) la data de 30 iunie 2023, pentru sumele corespunzătoare perioadei 1 aprilie 2023 – 30 iunie 2023; e) la data de 31 august 2023, pentru sumele corespunzătoare perioadei 1 iulie 2023 – 31 august 2023.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment