Modelul și conținutul formularului 112 au fost actualizate

Au fost actualizate modelul și conținutul formularului 112, odată cu publicarea, în Monitorul Oficial nr. 119 din 10 februarie 2023, a Ordinului nr. 165/7/1.272/456/2023 al președintelui ANAF, al președintelui CNPP, al președintelui CNAS și al președintelui ANOFM pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”.

Amendamentele aduse formularului 112 au fost impuse de o serie de prevederi legislative aprobate în ultima perioadă. Astfel, în Referatul de aprobare a actului normativ se menționează că, prin OUG nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, au fost aduse unele modificări regimului fiscal aplicabil veniturilor din salarii și asimilate salariilor. Astfel, potrivit art. XXXVII din OUG nr. 168/2022, prin derogare de la prevederile art. 78, art. 139 alin. (1), art. 140, art. 157 alin. (1) și ale art. 2204 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2023, în cazul salariaților care desfășoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadrați cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază, nu se datorează impozit pe venit și nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/lună, reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: a) nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri și alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile; b) venitul brut realizat din salarii și asimilate salariilor, astfel cum este definit la art. 76 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în baza aceluiași contract individual de muncă, pentru aceeași lună, nu depășește nivelul de 4.000 lei inclusiv.

De asemenea, potrivit alin. (5) al aceluiași articol, pentru veniturile aferente anului 2023, nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare în luna pentru care se aplică prevederile art. 146 alin. (56)–(59) și ale art. 168 alin. (61) din Legea nr. 227/2015 (prevederile referitoare la contractele individuale de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial pentru care contribuțiile sociale se calculează la plafonul reprezentând un salariu de bază minim brut pe țară) se diminuează cu suma de 200 lei lunar.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment