ANAF propune actualizarea formularului 224 și a instrucțiunilor de completare a acestuia

Va fi evidențiată distinct suma reprezentând contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităților sportive, deductibilă din venitul net din salarii

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) propune, printr-un proiect de ordin publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, modificarea și completarea anexei nr.5 la OPANAF nr.3780/2017, pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit, în sensul actualizării formularului 224 și a instrucțiunilor de completare a acestuia ca urmare a unor prevederi legislative de natură fiscală adoptate recent.

ANAF menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că, prin Legea nr. 34/2023 au fost aduse modificări și completări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal în ceea ce privește modul de determinare a venitului bază de calcul al impozitului lunar pe veniturile din salarii și asimilate salariilor. Astfel, potrivit art. 78 alin. (2), lit. a), pct. (v) din Codul fiscal, se deduce din venitul net din salarii, realizat la locul unde se află funcția de bază, contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităților sportive în vederea practicării sportului și educației fizice cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic oferite de furnizori ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, precum și contravaloarea abonamentelor, oferite de același furnizor care acționează în nume propriu sau în calitate de intermediar, ce includ atât servicii medicale, cât și dreptul de a utiliza facilitățile sportive, în vederea practicării sportului și educației fizice cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic, suportate de angajați, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual. Abonamentul vizează servicii furnizate angajatului și/sau oricărei persoane aflate în întreținerea sa, în limita aceluiași plafon, indiferent de numărul de persoane.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment